SneakerZ

21 tekstów – auto­rem jest SneakerZ.

Całe życie all inclusive. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 25 lipca 2012, 20:04

Działasz mi na psyche
jak złodziej wytrychem. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 4 kwietnia 2012, 00:23

Pytanie

W niez­mie­rzo­nej pełni zagubienia

Szu­kam siebie.

Gdzie jesteś?

Woła me ducho­we spojrzenie.

Gdzie jesteś?

Py­ta o ukojenie.

W niez­mie­rzo­nej pełni zagubienia

Wszys­tko sta­je się inne

Niezrozumiałe

Gdy...

Szu­kam siebie.

Czy jesteś?

Woła ma fi­zyczna postać.

Czy jesteś?

Py­ta o cierpienie

Bo...

W niez­mie­rzo­nej pełni zagubienia

Można zna­leźć siebie

Gdziekolwiek.

Będąc. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 24 października 2011, 12:55

To nie psycho­logia tyl­ko pro­za życia. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 16 lipca 2011, 12:41

Za­powie­dzią wal­ki są łzy przegranych. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 12 czerwca 2011, 11:35

Mam piękne myśli, tyl­ko dlacze­go nie jest tak w życiu? 

myśl
zebrała 9 fiszek • 8 czerwca 2011, 18:21

Na­bieram roz­machu, kiedy Ty nie pot­ra­fisz ogarnąć swoich myśli. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 29 stycznia 2011, 23:39

Miłość jest po­nad wszel­kie siły i co byś nie uczy­nił, ona przetrwa. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 19 grudnia 2010, 03:01

Miłości nie zwy­ciężysz, je­dynie możesz ją przestraszyć. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 22 października 2010, 00:25

Głupo­ta jest zgubą, tak sa­mo jak i mądrość. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 7 października 2010, 22:51

SneakerZ

Dum spiro, spero.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

SneakerZ

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność